ana sayfa        düzen kuşağı        kurgu kuşağı        yapım kuşağı        ders dökümanları        sunular        icatlar        bilim adamaları       iletişim
ana sayfa        düzen kuşağı        kurgu kuşağı        yapım kuşağı        ders dökümanları        sunular        icatlar        bilim adamaları       iletişim
Copyright © 2010 dersimizteknoloji.com / Kayseri
TEKNOLOJİ ve TASARIM YAPIM KUŞAĞI TEKNOLOJİ ve TASARIM YAPIM KUŞAĞI TEKNOLOJİ ve TASARIM YAPIM KUŞAĞI TEKNOLOJİ ve TASARIM YAPIM KUŞAĞI TEKNOLOJİ ve TASARIM YAPIM KUŞAĞI TEKNOLOJİ ve TASARIM YAPIM KUŞAĞI TEKNOLOJİ ve TASARIM YAPIM KUŞAĞI TEKNOLOJİ ve TASARIM YAPIM KUŞAĞI TEKNOLOJİ ve TASARIM YAPIM KUŞAĞI TEKNOLOJİ ve TASARIM YAPIM KUŞAĞI TEKNOLOJİ ve TASARIM YAPIM KUŞAĞI TEKNOLOJİ ve TASARIM YAPIM KUŞAĞI TEKNOLOJİ ve TASARIM YAPIM KUŞAĞI TEKNOLOJİ ve TASARIM YAPIM KUŞAĞI TEKNOLOJİ ve TASARIM YAPIM KUŞAĞI TEKNOLOJİ ve TASARIM YAPIM KUŞAĞI TEKNOLOJİ ve TASARIM YAPIM KUŞAĞI TEKNOLOJİ ve TASARIM YAPIM KUŞAĞI
GİRİŞ

    Bu etkinlikte öğrenciler, yaşamlarındaki bir sorunun çözümüne yönelik tasarım etkinliğini bireysel olarak yaparlar. Tanımladıkları sorunu çözümleyen ürünün tasarımını yaparken grup etkinliğinde verilen tasarım sürecinden yararlanırlar. Öğrenciler “Tasarımımı Üretiyorum” etkinliklerindeki gözlemlerini, yaşadıklarını dikkate alarak değiştirmeyi, geliştirmeyi düşündükleri durumları belirler ve çözüme ulaştırmak için öneride bulunurlar. Tasarımı gerçekleştirmede ürüne yönelik tasarım sürecini uygularlar. Tasarım sürecinde yaptıkları her işlemi, yaşadıklarını, duygu ve düşüncelerini tasarım günlüklerine yazarak ifade ederler. Öğrenciler tasarım etkinliği süresince yakından takip edilir. Tasarım etkinliği için gereksinim duyulan bilgilere ulaşmada öğrencilere rehberlik yapılır. Öğrenciler tasarım sürecinde yaptıkları işlemlerin sonuçlarını öğretmeni ile paylaşır. Öğrencilere tasarımları için farklı açınımlar sağlamada yardımcı olunur. Öğrenciler ürün/maketi gerçekleştirmede kullanacakları uygun yöntem ve teknikleri, araç ve gereçleri belirlemede araştırmaya yönlendirilir. Öğrencilere çalışma ortamının güvenliğini sağlamada, araçları kullanmada uyulması gereken iş güvenliği kuralları açıklanır. Tasarımlarını gerçekleştirmede kullanacakları yöntem ve teknikleri denemelerine  fırsat verilir. Tasarımını gerçekleştirmede kullanacakları araçların kullanımı öğretilir. Öğrenciler belirledikleri gereci tasarladıkları ürünün formuna uygun olarak işler ve tasarım modelleri gerçekleştirirler. Tasarımları için yaptıkları değişiklik önerilerini gerçekleştirmek isteyen öğrencilere fırsat verilir. Öğrenciler öz değerlendirme formlarını doldururlar. Tasarım günlüklerini ve gerçekleştirdikleri tasarım modellerini değerlendirmek üzere öğretmene teslim ederler. Bu etkinlikte öğrencilerin yaratıcılıklarını engellememek amacıyla somut bir örneğe yer verilmemiştir. Ancak etkinlik, odak noktasında yer alan kazanımların tümünü genel olarak kapsamaktadır.

ÖĞRENME / ÖĞRETME SÜRECİ

    Öğretmen, bireysel olarak ürüne yönelik tasarım etkinliğini gerçekleştiren öğrencileri yönlendirmede aşağıdaki tasarım sürecinden yararlanır.
Sorunu Araştırma, Tanımlama ve Çözümü Tartışma
Öğrenciler ürüne yönelik tasarım etkinliklerinde gözlemlerini, yaşadıklarını dikkate alarak değiştirmeyi, geliştirmeyi düşündükleri durumları belirleyerek listeler. Sorunu
araştırmaya ve tanımlamaya yönelik ilk düşüncelerini geçmiş bilgi, gözlem ve deneyimlerine dayalı olarak tartışırlar. Sorunun genel çerçevesini, sorgulamalarla belirler, bunun için aşağıdaki örnek sorulara cevap ararlar.
• Nasıl?
• Niçin?
• Nerede?
• Neden?
• Ne zaman?
• Kim için?
Öğrenciler sorunun çözümüne yönelik ilk düşüncelerini geçmiş bilgi birikimlerine dayalı olarak listelerler. Sorunun çözümüne ilişkin kapsamlı bilgi toplar, bunun için benzer durumların çözümüne yönelik tasarımları dikkate alabilirler. Araştırma sonuçlarını analiz ederek sorunu, koşullarını ve çözümünü tanımlarlar.

Tasarımın Genel Özelliklerini Belirleme
Öğrenciler olası çözüm önerilerinin taşıması gereken genel özellikleri, tanımladıkları sorunu ve koşullarını dikkate alarak listeler. Sorun ve çözümün tanımlanmasına yönelik yaptıkları analiz sonuçlarını dikkate alarak tasarımların genel özelliklerini gerekçesiyle belirler. Bunun için aşağıdaki örnek sorulara cevap ararlar.
• Kim için yapılacak?
• Nasıl kullanılacak?
• Nerede kullanılacak?
• Neden kullanılacak?
• İşlevi ne olacak?
• Biçimi nasıl olacak?
Öğrenciler tasarım ölçütlerini; tasarım amacı, kullanıcı ihtiyaçları, estetik nitelikler (renk, desen, biçim, doku vb.), yapısal özellikler (boyut, ağırlık, gereç vb.), güvenlik vb. başlıklar altında toplayarak listelerler. Belirlenen özellikleri, tasarımını gerçekleştirdikten sonra değerlendirmede kullanacaklarını bilirler.

Taslak Tasarım Önerisi Geliştirme
Öğrenciler tanımladıkları genel özellikleri taşıyan taslak tasarım önerilerinin çizimini yaparlar. Birden fazla taslak tasarım önerisinde bulunabilirler. Araştırmak ve geliştirmek üzere içlerinden birini seçerler. Öğrenciler taslak tasarım önerilerini, benzer sorunların çözümlerini araştırıp analiz ettikten sonra çizebilirler. Çizimler detaylandırılmadan çözümün genel özeliklerini ve formunu gösterecek biçimde yapılır. Tasarım önerileri yapıcı olarak eleştirilir. Öğrenciler tasarımlarına farklı açılım sağlamada cesaretlendirilirler. Tasarımın genel ve fonksiyonel özelliklerini yazarak ifade edebilirler.

Tasarım Önerisine Yönelik Araştırma
Öğrenciler tasarımları için tanımladıkları genel nitelikleri gerçekleştirmeye ve tasarım önerilerini geliştirmeye yönelik araştırma yaparlar. Duruma göre benzer amaçlar için kullanılan ürün ve sistemleri araştırırlar. Benzer tasarımları inceler, bu amaçla internet üzerinden ve basılı yayınlardan bilgi ve resim toplarlar. Öğrenciler tanımladığı sorunun niteliğine göre benzer sorunların çözümü için başka zaman ve kültürlerdeki tasarımcıların neler yaptıklarını estetik, ergonomik, boyut, ağırlık, gereç vb. niteliklerine göre inceleyip resimlerini günlüğe yapıştırabilirler. İstekli öğrenciler benzer amaçlar için üretilmiş olan tasarımları aşağıdaki örnek sorulara cevap arayarak incelerler:
• Boyutları kullanıcı için uygun mu?
• Güvenli mi?
• Rengi, dokusu ve biçimi nasıl?
• Taşınabiliyor mu?
• Nasıl üretilmiş?
• Üretiminde hangi malzemeler kullanılmış?
• Bu malzemeler geri dönüşümlü mü?
• Nasıl bir muhafazaya sahip?
• Nasıl bir dokuya sahip?
• Ağırlığı ne kadar?
• Boyutları nasıl?
Öğrenciler tasarımlarını işlevsel kılmak, onlara fonksiyonel özellik kazandırmak amacıyla benzer tasarımları oluşturan parçaların işlevlerini, nasıl birleştirildiklerini görmek ve yapısını tanımak için benzer amaçlı ürün veya sistemleri ayrıştırarak inceleyebilirler. Ayrıştırdıkları ürün veya sistemi oluşturan bileşenlerin ismini, görevini ve özelliklerini belirterek basit bir çizim üzerinde gösterebilir ve özelliklerini kavramaya yönelik denemeler yapabilirler. Öğrenciler, tasarımlarını gerçekleştirmede kullanacakları gereçleri fiziksel olarak test ederler. Gereçlerin işlenmesi ve birleştirilmesine yönelik yöntem ve teknikleri araştırır: Tasarımlarını gerçekleştirmede kullanacakları araçların kullanımı ve iş güvenliği ile ilgili kuralları öğretmenin rehberliğinde öğrenirler. Öğretmen gözetiminde tecrübe kazanmaya yönelik denemeler yapar ve düşüncelerini günlüğüne yazarlar.

Tasarım Önerisi Geliştirme
Öğrenciler ön tasarımlarını gerçekleştirmeye yönelik yaptıkları araştırma sonuçlarını ve tasarım özelliklerini dikkate alarak tasarımlarının yapım resimlerini çizerler. Geliştirdikleri önerilerine özgünlük, rekabet edebilirlik, üretilebilirlik, farkındalık yaratan ve çevreye duyarlı özellikler kazandırırlar. Öğrenciler tasarım önerilerinin yapım resmini, iki veya üç boyutlu görünüm ya da açınım olarak çizebilirler. İlk tasarım önerilerine göre tasarımlarında neleri değiştirip geliştirdiklerini yapım resminde belirtebilirler. Yapım resminde tasarımın yapımıyla ilgili tüm ayrıntıları gösterirler. Birleştirme yerlerini, üst yüzey işlemleri, boyutları, rengi, gereci, yöntem ve teknikleri vb. belirtirler. Tasarımlarının çiziminde bilgisayarda çizim amaçlı yazılım programlarından yararlanabilirler. Tasarımlarını işlem basamaklarını/yapım aşamalarını planlar, isterlerse yapım süresini planlarında belirtebilirler.

Yapım
Öğrenciler tasarım önerilerini gerçekleştirmeye bu aşamada başlarlar. Öğretmen bu çalışmada öğrencilere işlikte dikkat edecekleri güvenli çalışma kurallarını açıklar ve kullanacakları el aletlerini ve görevlerini tanıtır. Öğrencilere tecrübe kazanmalarına yönelik deneme yapmalarına fırsat verir. Öğrenciler tasarımında kullanacağı gereci, işleme aracını ve bu aracın kullanımı için uygun yöntemi seçerler. İşlediği gereçlerdeki israfı azaltmayı ve maliyeti düşürmeyi önceden düşünerek önlem alabilirler. Uygulamada gerektiğinde öğretmeninden ve çevrenin imkânlarından yararlanırlar. Öğrenciler yapım sırasında plan, çizim, grafik, üç boyutlu modeller, semboller ve teknik bilgilerden yararlanırlar. Tasarımlarını gerçekleştirmek amacıyla önerdikleri düşüncelere yönelik risk alarak tasarımlarını gerçekleştirirler. Yapım sürecinde karşılaştıkları sorunları nasıl çözdüklerini, uyguladıklarını yöntem ve teknikleri tasarım günlüklerine kaydederler.

Değerlendirme ve Test Etme
Öğrenciler gerçekleştirdikleri tasarımın sorunun çözümüne katkısını değerlendirirler. Tasarımı için belirlediği genel özelliklerin uygunluğunu değerlendirir, bunun için aşağıdaki örnek sorulara cevap ararlar:
• Sorun çözümlendi mi?
• Kullanıcı ihtiyaçlarını karşılıyor mu?
• Birleştirme ve şekillendirme teknikleri ne kadar uygun?
• Kullanılan gereçlerin avantaj ve dezavantajları neler?
• Benzerlerine göre zayıf ve üstün yanları var mı?
• Hangi özelliklerinin değiştirilmeye ihtiyacı var?
• Daha fazla geliştirilebilir mi?
Öğrenciler tasarımlarının çalışmasını test edebilir, değerlendirmek için arkadaşlarının ve kullanıcıların görüşlerini alabilirler. Tasarım etkinliğini gerçekleştirmede izlenen aşamaları tekrar gözden geçirerek aldığı kararları ve uygulama sonuçlarını başlangıçtaki düşünceleriyle karşılaştırır ve değerlendirirler. Ayrıca başka zaman ve
kültürlerdeki benzer tasarımların ayırt edilebilen özellikleriyle kendi tasarımlarının ortaya koyduğu farklılığı ve özgünlüğü karşılaştırırlar. Tasarımlarının olumlu yönlerini,
değerlendirme ve test sonuçlarını tasarım günlüklerine yazarlar.

Değişiklik Önerme
Öğrenciler değerlendirme ve test sonuçlarını dikkate alarak tasarımlarına yönelik değişiklik önerilerini gerekçeleriyle yazarlar. Değerlendirme sonuçlarını dikkate alarak tasarımları için yapılması gerekli değişiklikleri belirlerler. Belirledikleri değişiklik önerilerini tasarımlarına nasıl aktaracaklarını düşünür, çözümünü yazarak ve çizerek ifade ederler. İstekli öğrencilere değişiklik önerilerini gerçekleştirmeleri için fırsat verilir. Öğrenciler öz değerlendirme formlarını doldurarak düzenledikleri günlükleri ve gerçekleştirdikleri tasarım modelini değerlendirmek üzere öğretmenlerine teslim ederler.

BİLGİ NOTLARI
NOT 1 - Öğrencilere “Yapım” kuşağında yer alan bireysel etkinlerine geçmeden önce takip edecekleri tasarım süreci açıklanır. Tasarım sürecinde yer alan ifadeler ideal bir süreci öngörmektedir. Öğrenme düzeyindeki farklılıklar dikkate alınarak bütün öğrencilerin asgari düzeyde bu süreci yaşamalarına dikkat edilir. Bütün öğrenciler öngörülen tasarım sürecinin ve her aşamasında yapacakları işlemler yazılı olarak dağıtılabilir. 6. sınıf “Yapım” kuşağı etkinlikleri sonucunda verilen formlar çoğaltılarak dağıtılabilir. Öğrencilere tasarım sürecini yapılandırmaları ve tasarım günlüklerini şekillendirmeleri için imkân sağlanır.
NOT 2 - “Kurgu” kuşağında ortaya koyduğu çalışmasını
gerçekleştirmek isteyen öğrencilere fırsat verilebilir. Ancak bu öğrencilerden gerçekleştirmeyi düşündüğü çalışmasını “Yapım” kuşağında öngörülen tasarım sürecine
göre yeniden ele alması istenir. Öğrencilerden “Kurgu” kuşağındakinden farklı bir sorunu veya ihtiyacı “Yapım” kuşağında çözüme ulaştırmak için belirlemesi istenir.
NOT 3 - Sorun ve ihtiyacı karşılamaya yönelik bir örnek çalışmanın her aşaması öğrencilerin tasarım sürecini fark etmeleri için yapılabilir. Öğrencilerden tasarım sürecini yapılandırmaları istenebilir.
NOT 4 - Etkinliklerin gerçekleştirilmesi sürecinde öğrencilerle ekte verilen “tasarım ve buluş hikâyeleri” , “bilim insanlarının hayatları” ve “yaratıcı düşünceyi uyaran” kısa etkinlikler planlanarak gerçekleştirilir.
.. Bölgenizdeki firmalarla is birligi hâlinde olun (Firma yetkililerinin sinifta deneyimlerini paylasmalarini ve is yerlerine geziler düzenlenmesini saglayin.).
.. Bölgenizdeki üniversitelerle is birligi hâlinde olun (Ögrenci ve ögretim üyelerinin bilgilerini çocuklarla paylasmalarini saglayin.).
.. Velilerle is birligi hâlinde olun (Çocuklarini cesaretlendirmelerini, yaraticiliklarini tesvik etmelerini saglayin.).
NOT 5 - Öğrenciler temel bilgi kaynaklarına ulaşmaları ve ihtiyaç duydukları temel teknolojik bilgileri edinmeleri için rehberlik edilmelidir. Bu amaçla diğer zümre öğretmenleri ile iş birliğine gidilir. Öğrencilere TÜBİTAK (Bilim ve Teknik, Bilim Çocuk), TPE, KOSGEB vb. kurumların internet sayfalarından yararlanabilecekleri hatırlatılır. Ayrıca bu kurumların yazılı ve görsel kaynaklarından yararlanılabilir.
NOT 6 - İstekli öğrencilerin tasarıma ait resimlerini çizim amaçlı yazılım programlarından yararlanarak çizmelerine fırsat verilir. “Yapım” kuşağına yönelik gerçekleştirilecek etkinliklerde iş güvenliği ile ilgili tedbirler öğrenmen tarafından alınır. Yapım aşamasında işlik, gruplar arasında dönüşümlü olarak kullanılır. Öğrenciler yapım aşamasında işlik araç ve gereçlerinin yetersiz kaldığı durumlarda çevre imkânlarından yararlanırlar.

BİLGİ NOTU

“Üretiyorum”Etkinliğinin Değerlendirilmesi;

“Üretiyorum” etkinliği etkinlik ekinde verilen formlar kullanılarak değerlendirilir. Bu formlar örnek olarak verilmiştir. Öğretmenler etkinliğin değerlendirilmesi için kendi oluşturdukları formları kullanabilirler. Öğrenciler etkinlik bitiminde “Öz Değerlendirme Formları”nı doldururlar. Birden fazla etkinlik yapan öğrenciler etkinliğe ait tasarım günlüklerini, değerlendirme formlarını, diğer kanıtlarını ve oluşturdukları düzeni bir dosyada toplarlar. Ürün dosyasını değerlendirilmek üzere öğretmenlerine teslim ederler. Öğretmen, öğrencileri etkinlik süresince “Öğrenci Gözlem Formu”nu kullanarak gözlemler. Öğrencinin değerlendirilmek üzere teslim ettiği ürün dosyasını etkinlik ekinde verilen “ Dereceli Puanlama Anahtarı” ile değerlendirir ve puana dönüştürür. Puanları program kılavuzunda verilen “Öğretmen Not Çizelgesi”nde yer alan “Yapım Kuşağı Öğrenci Ürün Dosyası” sütununa işler.
7.Sınıf Etkinlikler
ETKİNLİK  - ÜRETİYORUM